Je bent hier: Home > Kos > Over Kos > Bezienswaardigheden > Asklepieion

Het Asklepieion

Het Asklepieion is een verzameling van ziekenhuizen die gebruikt werden voor het behandelen van patiënten. Om dit beter te kunnen begrijpen, duiken we dieper in de geschiedenis van de Oude Griekenland.

Het verhaal achter Asklepieion

Asklepios was de zoon van Apollo en Koronis. Koronis bleek later ontrouw geweest te zijn aan Apollo waarna hij haar in zijn woede in de vlammen gooide. Ze hield hun zoon Asklepios vast en om hem te redden griste hij hem uit haar armen. Hij wees Hiron aan om voor hem te zorgen. Hiron gaf medische wetenschap aan vele mensen maar Asklepios was zijn favoriete student. Samen onderzochten ze de medische eigenschappen van specerijen en kwamen tot verbazingwekkende ontdekkingen en behandelingen voor verschillende soorten ziektes.

De Griekse god van de geneeskunde: Asklepios Asklepieios

Asklepios werd de god van de geneeskunde en was aanbeden omdat hij in staat was zowel mens als god te kunnen genezen.Om Asklepios te eren maakte men de Asklepieion die eigenlijk bedoeld waren als plaatsen om hem te eren. Massa's mensen kwamen naar deze gebouwen in de hoop dat ze een genezing kregen van de god.

Er waren 300 Asklepieion verspreid over het Oude Griekenland met de belangrijkste in Trikkis, Thessaly, Sycyon, Tirothea, Knidos, Athene en natuurlijk Kos. De Asklepieions werden gebouwd in prachtige omgevingen met speciale ruimtes voor onderzoek en behandeling, zoals wij die vandaag ook kennen in ziekenhuizen. De doktoren die daar waren, waren eigenlijk priesters die de geheimen –die ze van de god kregen- doorvertelden van vader op zoon.

Asklepieios Asklepieios

Het protocol

Voordat het onderzoek en de behandeling van een patiënt kon beginnen, was er een protocol dat verschillende procedures verplichtte. De patiënt moest zijn ziel en lichaam aanpassen aan de omgeving terwijl hij een voorbehandeling onderging van vasten, hydrotherapie, hypnose, droomtherapie en natuurlijk het brengen van offers. Dit bijgelovige systeem van behandeling bleef doorgaan totdat Hippocrates (de grondlegger van de geneeskunde) op het toneel verscheen en meer wetenschappelijke vormen van behandeling introduceerde.

Asklepieios Asklepieios

De terassen

Omdat de gebouwen op een helling liggen, is het Asklepieion gebouwd in meerdere terrassen die verbonden zijn met marmeren trappen.

Het laagste terras

Het laagste terras is omringd door zuilenhallen en komt uit ongeveer de 1e eeuw na Christus. Kamers, waar waarschijnlijk de patiënten verbleven tijdens hun behandeling, sluiten de zuilenhallen. Op dit terras zijn ook twee ondergrondse kamers aangetroffen. Men denkt dat deze kamers alleen in gebruik waren voor mensen met geslachtsziektes en Lepra.

Het middelste terras

Op het tweede terras, het middelste, was het echte “ziekenhuis”, waar ook de behandelingen plaatsvonden. Dit gebouw dateert uit ongeveer de 4e eeuw voor Christus. Behalve medicinale baden zijn hier ook meerdere tempels van de Ionische orde te vinden.

Asklepieios Asklepieios

Het bovenste terras

Op het bovenste terras, de derde, bevond zich een grote marmeren tempel. Deze was een exacte kopie van die in Epidauros. In de Byzantijnse tijd diende deze tempel als christelijke kerk. Vanaf het bovenste terras leidde een trap verder naar een heilig dennenbomenwoud. Men dacht in die tijd dat alle levende vrouwen daar onsterfelijk werden.